Hướng dẫn thanh toán Gsuite

THÔNG TIN THANH TOÁN:

Quý khách hàng thực hiện thanh toán theo các tài khoản dưới đây:

1. NGÂN HÀNG VIETCOMBANK:

Chủ tài khoản: TRẦN ĐÌNH PHÚ

Số tài khoản:  0491 001705 146

Ngân hàng Ngoại thương Việt nam Chi nhánh Thăng Long Hà Nội

2. TÀI KHOẢN CÔNG TY

Chủ tài khoản: CTY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐÔNG NAM Á

Số tài khoản: 19129416279 016

Ngân hàng TechcomBank chi nhánh Đông Đô, Hà Nội

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *