Thực hiện công việc một cách tốt nhất, tất cả trong một bộ ứng dụng

Kết nối
Tiếp cận đồng nghiệp cho dù họ ở đâu.

Gmail

Lịch

Google+

Hangouts Chat

Hangouts Meet
Tạo
Mọi thứ bạn cần để giúp dự án của mình trở nên thú vị.

Tài liệu

Trang tính

Biểu mẫu

Trang trình bày

Sites

App Maker

Keep

Truy cập
Lưu trữ tệp và tìm nội dung bạn cần ngay tức thì.

Drive

Google Cloud SearchKiểm soát
Quản lý người dùng, thiết bị và dữ liệu một cách bảo mật và dễ dàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *